Senate Standing Committees

AGRICULTURE - 16 members
 • Driscoll, Chair
 • Rozenboom, Vice Chair
 • Bisignano, Ranking Member
 • Alons
 • Boulton
 • Costello
 • Dotzler
 • Edler
 • Giddens
 • Green
 • Gruenhagen
 • McClintock
 • Shipley
 • Sweeney
 • Taylor, T.
 • Zumbach
APPROPRIATIONS - 20 members
 • Kraayenbrink, Chair
 • Zumbach, Vice Chair
 • Petersen, Ranking Member
 • Alons
 • Celsi
 • Costello
 • Donahue
 • Dotzler
 • Edler
 • Garrett
 • Giddens
 • Green
 • Guth
 • Koelker
 • Lofgren
 • Reichman
 • Rowley
 • Taylor, J.
 • Taylor, T.
 • Winckler
COMMERCE - 18 members
 • Brown, Chair
 • Bousselot, Vice Chair
 • Giddens, Ranking Member
 • Bisignano
 • Dawson
 • De Witt
 • Dickey
 • Gruenhagen
 • Jochum
 • Klimesh
 • Knox
 • Koelker
 • Petersen
 • Rowley
 • Schultz
 • Trone Garriott
 • Webster
 • Westrich
EDUCATION - 16 members
 • Rozenboom, Chair
 • Taylor, J., Vice Chair
 • Quirmbach, Ranking Member
 • Celsi
 • Cournoyer
 • Donahue
 • Evans
 • Garrett
 • Giddens
 • Gruenhagen
 • Kraayenbrink
 • Salmon
 • Sinclair
 • Trone Garriott
 • Westrich
 • Zaun
ETHICS - 6 members
 • Shipley, Chair
 • Costello, Vice Chair
 • Winckler, Ranking Member
 • Evans
 • Jochum
 • Taylor, T.
GOVERNMENT OVERSIGHT - 6 members
 • Sinclair, Chair
 • Klimesh, Vice Chair
 • Celsi, Ranking Member
 • Gruenhagen
 • Kraayenbrink
 • Petersen
HEALTH AND HUMAN SERVICES - 13 members
 • Edler, Chair
 • Costello, Vice Chair
 • Trone Garriott, Ranking Member
 • Alons
 • Donahue
 • Evans
 • Garrett
 • Guth
 • Jochum
 • Petersen
 • Rowley
 • Salmon
 • Sweeney
JUDICIARY - 18 members
 • Zaun, Chair
 • Garrett, Vice Chair
 • Boulton, Ranking Member
 • Bisignano
 • Bousselot
 • Dawson
 • De Witt
 • Evans
 • Knox
 • Petersen
 • Quirmbach
 • Reichman
 • Rowley
 • Schultz
 • Shipley
 • Taylor, J.
 • Webster
 • Weiner
LOCAL GOVERNMENT - 12 members
 • Green, Chair
 • Lofgren, Vice Chair
 • Weiner, Ranking Member
 • Driscoll
 • Guth
 • Klimesh
 • Knox
 • Quirmbach
 • Shipley
 • Webster
 • Westrich
 • Winckler
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT - 13 members
 • Sweeney, Chair
 • Shipley, Vice Chair
 • Knox, Ranking Member
 • Bennett
 • Celsi
 • Cournoyer
 • De Witt
 • Driscoll
 • Evans
 • Green
 • Rozenboom
 • Trone Garriott
 • Zumbach
RULES AND ADMINISTRATION - 9 members
 • Whitver, Chair
 • Sinclair, Vice Chair
 • Wahls, Ranking Member
 • Brown
 • Jochum
 • Lofgren
 • Reichman
 • Trone Garriott
 • Zaun
STATE GOVERNMENT - 18 members
 • Schultz, Chair
 • Cournoyer, Vice Chair
 • Bisignano, Ranking Member
 • Boulton
 • Bousselot
 • Brown
 • Celsi
 • Dawson
 • Driscoll
 • Giddens
 • Jochum
 • Koelker
 • Kraayenbrink
 • McClintock
 • Salmon
 • Webster
 • Weiner
 • Westrich
TECHNOLOGY - 12 members
 • Cournoyer, Chair
 • Kraayenbrink, Vice Chair
 • Bennett, Ranking Member
 • Alons
 • Bousselot
 • Dotzler
 • Knox
 • Koelker
 • Reichman
 • Taylor, J.
 • Webster
 • Weiner
TRANSPORTATION - 18 members
 • Klimesh, Chair
 • Dickey, Vice Chair
 • Taylor, T., Ranking Member
 • Bennett
 • Bisignano
 • Bousselot
 • Brown
 • Celsi
 • Cournoyer
 • De Witt
 • Giddens
 • Koelker
 • Lofgren
 • Rozenboom
 • Shipley
 • Webster
 • Winckler
 • Zumbach
VETERANS AFFAIRS - 12 members
 • Reichman, Chair
 • Salmon, Vice Chair
 • Dotzler, Ranking Member
 • Alons
 • Bennett
 • Costello
 • Dawson
 • Edler
 • Lofgren
 • McClintock
 • Weiner
 • Winckler
WAYS AND MEANS - 18 members
 • Dawson, Chair
 • Koelker, Vice Chair
 • Jochum, Ranking Member
 • Bousselot
 • Brown
 • Cournoyer
 • Dickey
 • Dotzler
 • Driscoll
 • Klimesh
 • Petersen
 • Quirmbach
 • Rowley
 • Schultz
 • Sweeney
 • Taylor, T.
 • Winckler
 • Zaun
WORKFORCE - 12 members
 • Dickey, Chair
 • McClintock, Vice Chair
 • Donahue, Ranking Member
 • Boulton
 • Dotzler
 • Driscoll
 • Guth
 • Kraayenbrink
 • Rowley
 • Schultz
 • Taylor, J.
 • Taylor, T.

SENATE APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEES

ADMINISTRATION AND REGULATION APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE
 • Rowley, Chair
 • Guth, Vice Chair
 • Celsi, Ranking Member
 • Jochum
 • Webster
AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE
 • Zumbach, Chair
 • Sweeney, Vice Chair
 • Giddens, Ranking Member
 • Shipley
 • Weiner
ECONOMIC DEVELOPMENT APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE
 • Lofgren, Chair
 • Dickey, Vice Chair
 • Dotzler, Ranking Member
 • Gruenhagen
 • Quirmbach
EDUCATION APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE
 • Taylor, J., Chair
 • Cournoyer, Vice Chair
 • Winckler, Ranking Member
 • Evans
 • Knox
HEALTH AND HUMAN SERVICES APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE
 • Costello, Chair
 • Edler, Vice Chair
 • Donahue, Ranking Member
 • Alons
 • Klimesh
 • Trone Garriott
JUSTICE SYSTEM APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE
 • Garrett, Chair
 • Westrich, Vice Chair
 • Taylor, T., Ranking Member
 • Boulton
 • McClintock
 • Salmon
TRANSPORTATION, INFRASTRUCTURE, AND CAPITALS APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE
 • Koelker, Chair
 • Bousselot, Vice Chair
 • Petersen, Ranking Member
 • Bennett
 • De Witt